Fluit en Tamboerkorps / Schutterij
St Joris - St Joost

 

Logo
Algemeen
- Wat is een schutterij
Schutterij
- Opbouw kogels
- Maken kogels
Muziekkorps
- Repertoire
Informatief - Maken van kogels
 

 

Indien er nog een gebruikt slaghoedje aanwezig is in de huls zal deze vervangen moeten worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een handpers. Aan de ene kant zit een pen die het slaghoedje verwijdert, aan de andere zijde is uitsparing waardoor het nieuwe slaghoedje erin geperst kan worden. Binnen onze vereniging hebben wij een elektrisch aangedreven variant gemaakt waardoor e.e.a. minder kracht kost.

Bovenste foto de handpers, onderste foto elektrische pers waarbij links het verwijderen van het slaghoedje en rechts het erin persen van een nieuw slaghoedje

Nadat het nieuwe slaghoedje erin zit kan de huls gevuld worden met kruit. Hiervoor wordt een kruitmolen gebruikt. D.m.v. deze molen is het mogelijk iedere huls met dezelfde hoeveelheid te vullen.

Nadat de hulzen als soldaatjes in een rij gevuld staan worden deze voorzien van de loden prop. Deze worden in eerste instantie in de huls gedrukt zodat ze er nog met één ring bovenuit steken. De passing van de proppen komt nauw. Het ideale is dat ze allemaal dezelfde wrijving hebben met het erin drukken. Vroeger werden de proppen bij onze vereniging er met de hand ingedrukt wat nogal kracht kostte, tegenwoordig is er een hulpstuk bij de pers gemaakt zodat de proppen een juiste geleiding hebben en met de handpers erin gedrukt kunnen worden.

De ring die nu nog boven de huls uitsteekt wordt gevuld met vaseline. Deze dient als smeermiddel als de prop door de loop van het geweer gaat. Ook hier is de tijd niet stil blijven staan. Werd vroeger het smeermiddel met een kwastje aangebracht, kennen wij daar nu een aangepaste vetpomp voor. Voordeel van deze vetpomp is dat de bovenste ring van iedere kogel volledig gevuld is met vaseline.

De prop wordt nadat hij voorzien is van het smeermiddel geheel in de huls geperst, middels een pers. Deze laatste stap wordt voor alle kogels gelijktijdig uitgevoerd. Als geoefend "perser" voelt men direct als er proppen bij zijn die veel zwaarder of soepeler in de huls gaan. Deze kogels worden bij ons niet gebruikt tijdens de wedstrijden. Op deze manier doen wij er alles aan om te zorgen dat de kogels die gemaakt worden altijd van dezelfde kwaliteit zijn.

Als laatste wordt de kogel ontdaan van overtollig smeermiddel. Nu is hij klaar om mee te kunnen schieten.